Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ИТХ

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ИТХ

Батцэнгэл сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал Батцэнгэл сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Шинэ тогтоолууд